Cliëntenraad

Binnen Crataegus is er een cliëntenraad actief. In onze cliëntenraad zitten maximaal maximaal vier klanten of hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad wordt altijd ondersteund door de directeur. De cliëntenraad werk met een externe voorzitter.

Samen in overleg
De cliëntenraad wordt altijd op de hoogte gebracht van het beleid en de veranderingen daarin.

Samenwerken aan een beter Crataegus

Wat doet de cliëntenraad?

In de cliëntenraad worden belangrijke zaken besproken die te maken hebben met grote en kleine beslissingen die door de directie van Crataegus gemaakt moeten worden.

Met de cliëntenraad spart de directie regelmatig over verbeteringen of veranderingen bij Crataegus. We luisteren graag naar de input van de cliënten.

De cliëntenraad wordt altijd op de hoogte gebracht van het beleid en de veranderingen daarin.

Wie kan er lid worden van de cliëntenraad?

Iedere bewoner die binnen Crataegus zorg of begeleiding krijgt kan lid worden van de cliëntenraad. Wij streven ernaar om de cliëntenraad een goede afspiegeling te laten zijn van de doelgroep binnen Crataegus. De zittingstermijn in de cliëntenraad is voor twee jaar. Is er geen vervanger, dan mag u nog eens twee jaar blijven daarna moet u aftreden. 

Mocht het voorkomen dat er zich geen bewoners melden voor de cliëntenraad, dan zorgt Crataegus voor mensen die de bewoners vertegenwoordigen (bijvoorbeeld ouders, kinderen of andere mensen die zich betrokken voelen bij de bewoners).

bloemen water geven

Wij willen ’t wonen bij Crataegus zo veilig
en prettig mogelijk maken.

Socials

Kom met ons in contact via social media, we laten graag zien hoe het leven bij Crataegus is.

Documentatie

Om volledige transparantie te bieden publiceren wij hier jaarlijks onze  kwaliteitsverslagen of inspectie rapporten:

Inspectie VWS 2022: Download in PDF

Kwaliteitsverslag 2022: Download in PDF
Kwaliteitsverslag 2021: Download in PDF
Kwaliteitsverslag 2020: Download in PDF

 

Contact

Pastinaak 2 4849 CS Dorst

Kantoor: Baarschotsestraat 22 4849 BL Dorst

Telefoon: 085 401 8300

E-mail: info@cwzdorst.nl

KVK   66374812  | AGB-code 73736593

Concept door BMBW, design door Balou en Karin van Iterson, development door Midas Vreeburg, fotografie door Martijn Steiner Lovisa.